| Etusivu | Yleistä tietoa | Säännöt | Liittyminen | Foorumi | Liigaklaanit | Historia | Mestarit | IRC | Peli-info | Ylläpito | Taateli.com | * |
Sopwith

Munkkiliigan säännöt

Sisältö

Liigakaudet
Klaanit ja lentueet
Kokoonpanomuutokset
Tuuraus
Klaanineuvosto
Huoneasetukset
Puoltenvalinta
Pelien ajankohdat
Pelien valvonta
Pisteytys
Luovutus
Rankingpelit
Rikkeet

Liigakaudet

Munkkiliigassa pelataan klaanien välisiä 4vs4 -pelejä kausiluonteisesti. Jokaisen kauden päätteeksi kruunataan voittaja. Kauden kesto riippuu osallistuvien klaanien lukumäärästä. Sarjajärjestelmästä tehdään päätös kausikohtaisesti. Lisäksi käytämme ELO-pohjaista liigarankingia, joka kuvaa klaanin pitkäaikaista menestystä. Ranking näkyy liigan etusivulla ja se päivitetään ajan tasalle aina kunkin kauden päätyttyä.

Alkuun

Klaanit ja lentueet

Klaanissa tulee olla 4-8 pelaajaa. Klaanin voi jakaa myös useampaan lentueeseen (säännöissä puhutaan selkeyden vuoksi pelkästään klaaneista). Jokaisella klaanilla tulee olla johtaja, joka mm. ilmoittaa klaanin liigaan, sopii peliajoista, ilmoittaa kokoonpanomuutokset ja on klaanin edustaja klaanineuvostossa. Klaanilla voi olla myös varajohtaja, joka hoitaa tarvittaessa varsinaisen johtajan tehtäviä. Hänellä on muuten käytössään samat valtaoikeudet kuin johtajallakin, mutta hän ei saa muuttaa pelaajien arvojärjestystä eikä hänellä ole edustusoikeutta klaanineuvostossa.

Kaikilla pelaajilla tulee olla foorumitunnus.

Alkuun

Kokoonpanomuutokset

Klaanijohtajan tulee ilmoittaa pelaaja klaaniin siihen tarkoitetussa aiheessa viimeistään ottelua edeltävän vuorokauden aikana. Pelaaja voi erota klaanista joko ilmoittamalla siitä foorumilla tai ottamalla yhteyttä liiga-adminiin. Pelaaja saa automaattisesti suorittaa kauden aikana korkeintaan yhden siirron. Sen ylittäviin siirtoihin tarvitaan klaanineuvoston lupa. Siirto-oikeus katsotaan menetetyksi jos pelaaja edustaa klaaniaan liigaottelussa.

Ilmoitukset tehdään niihin tarkoitetuissa aiheissa, Ilmoitukset-osiossa.

Alkuun

Tuuraus

Klaanien välinen tuuraus ei ole sallittua, ellei vastustaja anna siihen lupaa. Sama koskee myös ulkopuolisen tuuraajan käyttöä. Mahdollisen tuurauksen tulee siis tapahtua täydessä yhteisymmärryksessä vastustajan kanssa. Tämä on myös ainoa tapaus, jolloin foorumitunnus ei ole välttämätön.

Aina ennen tuuraajan käyttöönottamista siihen tulee pyytää lupa vastustajalta tuuraajan nimimerkki mainiten. Lupa on voimassa vain yhden erän kerrallaan ja jos tuuraustarve jatkuu toiseen erään tulee siihen saada lupa uudelleen. Mikäli tuuraajana jo ottelussa toiminut jatkaa tuuraajana, katsotaan lupa myönnetyksi mikäli vastustaja ei mainitse muusta.

Tuuraajien määrää ei ole rajoitettu.

Jos klaanilla on useampi lentue ja se joutuu 2vs4 -alivoimatilanteeseen se saa käyttää yhtä toiseen lentueeseen kuuluvaa tuuraajaa myös ilman vastustajan lupaa. Tämä ei saa johtaa tasakentällisin pelaamiseen.

Alkuun

Klaanineuvosto

Klaanineuvostoon kuuluvat liiga-adminit ja aktiivisten liigaklaanien johtajat. Klaanineuvosto mm. hyväksyy tarvittaessa uusien klaanien ilmoittautumiset ja päättää klaaneille annettavista rangaistuksista.

Alkuun

Huoneasetukset

Oletuspelikenttä: Classic2
Aika: 10 min
Tasajoukkueet: Ei
Pelimoodi: Jatkuva
Taukoaika: 120
Salasana: (Johtaja katsoo huoneen asetuksista)
Klaanit voivat yhteisymmärryksessä vaihtaa yllä lueteltuja asetuksia.

Alkuun

Puoltenvalinta

Otteluohjelmaan ensimmäiseksi merkitty klaani aloittaa keskusvalloilla. Klaanit saavat sopia keskenään myös eri aloituspuolet. Jatko-/pudotuspeleissä alkupeleissä korkeammalle sijoittunut klaani saa päättää, kummalla puolella aloittaa.

Alkuun

Pelien ajankohdat

Liigapelien viralliset ajankohdat ovat 19:00 ja 20:00 sunnuntai-iltaisin. Klaanit voivat halutessaan sopia myös toisen peliajan. Klaaninjohtaja voi muuttaa ottelukoon 3vs3 -muotoon ilmoittamalla siitä vähintään 2 päivää ennen peliä. Klaanineuvosto voi puuttua oikeuden mahdolliseen väärinkäyttöön.

Ottelumuutokset hoidetaan liigapelikeskuksen kautta.

Alkuun

Pelien valvonta

Liiga ei järjestä peleille valvojaa. Klaanit voivat hankkia sen itse tai johtajat valvoa yhdessä oman pelinsä. Kummallakin johtajalla on tällöin adminoikeudet huoneeseen. Pelien tulokset ilmoitetaan foorumille siihen tarkoitettuun avaukseen.

Alkuun

Pisteytys

Otteluissa pelataan neljä erää, joista jokaisen voittamisesta saa 1 pisteen. Lisäksi kokonaispisteitä enemmän kerännyt klaani saa yhden lisäpisteen, joten pisteitä voi saada pelistä yhteensä 5.

Erän sattuessa päättymään tasan kumpikin klaani saa 0,5 pistettä erästä. Samoin menetellään kokonaispisteiden suhteen.

Erävoittaja ratkeaa aina pisteiden perusteella, vaikka lentokentät tuhottaisiinkin. Mikäli ne tuhotaan ajanloppumisen jälkeen, ei pistesarakkaaseen tullutta ylimääräistä sataa pistettä lasketa.

Jos peli päättyy 2,5-2,5, on kyse harvinaislaatuisesta tasapelistä. Mikäli pudotuspeleissä käy näin, sovitaan uusi peliaika ja järjestetään uusintaottelu, elleivät klaanit sovi keskenään muuta. Klaanit voivat myös sopia keskenään muusta ratkaisusta.

Alkuun

Luovutus

Jos toiselta klaanilta on 5 minuuttia määrätyn ajankohdan jälkeen alle 2 pelaajaa paikalla, häviää se ottelun ja siltä vähennetään 3 pistettä sarjataulukosta. Jos pelaajia on 2 ja vastapuolella on 4, saa täyden miehistön joukkue ottaa pelistä luovutusvoiton ellei halua pelata. Tällöin klaanilta jolla on 2 pelaajaa paikalla ja otetaan luovutus, ei vähennetä sarjapisteitä.

Jos kummaltakaan klaanilta ei saavu vaadittua määrää pelaajia, määrätään pelille uusi ajankohta, jonka klaanit voivat yhteisellä päätöksellä muuttaa. Mikäli sama tilanne toistuu, peli merkitään päättyneeksi lukemiin 0-0.

Alkuun

Rankingpelit

Klaanit voivat sopia keskenään pelattavaksi rankingpelejä, jotka vaikuttavat klaanin rankingiin liigataulukossa. Lähtökohtaisesti näissä sovelletaan liigan sääntöjä, mutta klaanit voivat sopia myös poikkeuksista, mikäli adminit eivät ko. poikkeuksia kiellä.

Alkuun

Rikkeet

Kaikenlainen liigaa vahingoittava, hyvien tapojen ja reilun pelin vastainen tai liigahenkeä muuten tuhoava toiminta on kiellettyä. Samoin kiellettyä on sääntöjen suomien vapauksien/porsaanreikien hyväksikäyttö. Kaikki, mikä ei ole erikseen kiellettyä, ei ole sallittua, jos se on terveen järjen mukaisesti väärin.

Klaanijohtajat voivat raportoida klaanineuvostolle havaitsemistaan asioista, jotka eivät heidän mielestään kuulu liigaan ja vaatia rangaistusta klaanille. Klaanineuvosto päättää tekojen rangaistavuudesta tapauskohtaisesti. Äänestyksen tuloksena se voi rangaista klaaneja klaanin tai sen jäsenten rikkomuksista antamalla huomautuksia tai varoituksia pistevähennysten kera. Ääritapauksessa kyseeseen tulee myös klaanin sulkeminen liigasta.

Alkuun
Aapeli logo

Taateli.com - Uutisia ja muuta mukavaa!

Tulevia pelejä & Tuloksia